HJEM JU-JUTSU INDMELDELSE TRÆNING NYHEDER KONTAKT

Konkurrenceformer

Ju-Jutsu er også som konkurrencesport. Her dystes der i "Duo Games" hvor to par konkurrerer mod hinanden om at udføre 12 udvalgte selvforsvarsteknikker, der bliver bedømt af et dommerpanel. En anden konkurrencegren af Ju-Jutsu er "Fighting"  hvor to kæmpere dyster mod hinanden. Point scores med markering af slag, spark, kast, overgang fra stående til gulvkamp og kontrolteknikker (holdegreb, armlås og stranguleringer).

Reaktionsbane

Reaktionsbane, eller handlebane, er vel det som kommer tættest på "det virkelige liv". En reaktionsbane er en fastlagt rute gennem en skov eller en by og på den rute er der lavet en række poster, hvor deltageren bliver overfaldet, faktisk ligesom det kan ske en fredag aften ved et diskotek. Ved hver post er der en dommer, som giver deltageren points udfra hvilken klasse deltageren er i samt forsvarets realisme og effektivitet. Deltagerne er delt op i forskellige klasse alt efter alder og dygtighed, så alle kan deltage.

Fighting

Fighting består af to kamp-runder hvor én person kæmper imod en anden person fra samme gruppe og vægt-klasse. Grupperne er fordelt på dels en gruppe for mænd og en gruppe for kvinder, og de grupper er så inddelt i vægt-klasser Selve kampen er inddelt i 3 faser. Fase I er "kamp på distancen" (Kontrollerede angreb med kontrollerede slag og spark) indtil én af kæmperne kan få greb i den anden. Points gives for successfulde angreb. Fase II (slag og spark er nu ikke mere tilladt) og de kæmpende skal nu forsøge at få den anden kæmper ned på måtten (Tatami) eller til at overgive sig (Strangulering stående). Points gives for gennemførte kast. Fase  III foregår på tatami og points gives virksomme låse af led eller virksomme greb, der immobiliserer modstanderen. Formålet er at holde modstanderen i en given tid eller få modtanderen til at overgive sig. Vinderen er den kæmper med flest point.

Duo Games

Duo Games har tre klasser: Herrer, Damer Mix Duo Games er et hold arbejde, hvor et hold på to kæmper imod et andet hold på to personer. Hvert hold skal demonstrere mulige forsvarsteknikker imod en serie af 12 tilfældige angreb, bestemt af måttedommeren. De 12 angreb vælges ud fra de 20 internationalt fastsatte angreb inden for Greb eller strangulering, Omklamringer eller hals/nakkelåse Stød, slag eller spark Bevæbnede angreb (stav eller kniv). Kæmperne bedømmes for deres hastighed, præcision, kontrol og realisme. Det er uden tvivl den mest spektakulære form for Ju-Jitsu konkurrence og den kræver stor teknisk forberedelse, synkonitet og høje atletiske kvaliteter.